•  
 •  
 • image02
   
 • image02
   
 

Преподаватели

 

 • Вълко Вълков - учител по математика и информатика
 • Ваня Атанасова - учител по биология и химия
 • Георги Иванов - учител по аграрни дисциплини
 • Димитринка Атанасова - учител по руски език
 • Анелия Димитрова - учител по икономически дисциплини
 • Живка Славова - учител по математика и физика
 • Иван Димов - учител по икономически дисциплини
 • Таня Радева - учител по български език и литература
 • инж. Станислава Станчева - учител по технически дисциплини
 • Диана Димитрова - учител по химия
 • Валентин Янев - учител по физическо възпитание и спорт
 • инж. Георги Георгиев - учител по информационни технологии
 • Таня Златева  - учител по български език и литература
 • Моника Димова - учител по история
 • Добри Колев - учител по практическо обучение
 • Антоанета Христоскова - учител по български език и литература
 • Мария Димитрова - учител по практическо обучение
 •  

 

Ваканции

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна за VIII - XII кл
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна за VIII - XII кл
05.02.2019 г                                  – междусрочна за VIII - XII кл
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за VIII - XI кл
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII кл

 

Неучебни дни

21.05.2019 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2019 г. – I - XII клас

 

Край учебната година

15.05.2019 г. – XII клас
28.06.2019 г. – VII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

 

Обява - 2019-2020г.

Брошура - 2019-2020г.

 

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4