•  
 •  
 • image02
   
 • image02
   
 

Преподаватели

 

 • Валентина Ангелова - учител по аграрни дисциплини
 • Вълко Вълков - учител по математика и информатика
 • Ваня Атанасова - учител по биология и химия
 • Георги Иванов - учител по физическо възпитание и спорт
 • Димитринка Атанасова - учител по руски език
 • Екатерина Натова - учител по икономически дисциплини
 • Живка Славова - учител по математика и физика
 • Иван Димов - учител по икономически дисциплини
 • Таня Радева - учител по български език и литература
 • инж. Станислава Станчева - учител по технически дисциплини
 • Диана Димитрова - учител по химия
 • Мая Джамбазова - учител по история
 • Валентин Янев - учител по физическо възпитание и спорт
 • Георги Георгиев - учител по информационни технологии
 • Красимира Константинова - учител по практическо обучение
 • Моника Димова - учител по история
 • Добри Колев - учител по практическо обучение
 • Антоанета Христоскова - учител по български език и литература
 • Катя Опълченова - учител по практическо обучение

 

Ваканции

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за VIII - XII кл
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за VIII - XII кл
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за VIII - XI кл

 

Неучебни дни

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

Начало на втория учебен срок

07.02.2018 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

15.05.2018 г. – XII клас
29.06.2018 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява за прием 2018-2019г.

Брошура VIII клас

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4