•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

 Дейности по проект „Твоят час“ 2017-2018г.

Тип занимание : Занимание по интереси

1. Биология-човешкото тяло и здравословен начин на живот
2. Светът е география
3. Клуб "Волейбол"
4. Народни танци

Тип занимание : Обучителни затруднения

1. Български език и литература – ДЗИ 12а
2. Български език и литература – ДЗИ 12б    
3. Информационни технологии в 10а
4. Информационни технологии в 10б

Вход в Информационната система „Твоят час“

 

Ваканции

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за VIII - XII кл
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за VIII - XII кл
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за VIII - XI кл

 

Неучебни дни

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

Начало на втория учебен срок

07.02.2018 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

15.05.2018 г. – XII клас
29.06.2018 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява за прием 2018-2019г.

Брошура VIII клас

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4