•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

Прием на ученици в VIII клас

Утвърден е прием на четири паралелки без разширено изучаване на чужд език от по 26 ученици:

1. професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност "Малък и среден бизнес" -  срок на обучение 5 години

2. професия "Техник на селскостопанска техника", специалност "Механизация на селското стопанство" срок на обучение 5 години

3. професия "Готвач" , специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"срок на обучение 5 години

4. професия "Камериер", специалност "Хотелиерство" срок на обучение 3 години

Приемът се извършва въз основа на резултатите от Националното външно оценяване. Балът за класиране се формира като сбор от удвоения брой точки от НВО по Български език и литература и по математика и оценките по Български език и литература и математика от свидетелството за завършено основно образование, превърнати в точки по скала в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

График на дейностите по приема

Първо класиране

Заявяване за участие: от 20.06.2018 до 26.06.2018
Обявяване на приетите: до 03.07.2018
Записване: от 04.07.2018 до 06.07.2018

Второ класиране
 
Обявяване на приетите: до 12.07.2018
Записване: от 13.07.2017 до 17.07.2018
 
Трето класиране

Заявяване за участие: от 20.07.2018 до 24.07.2018
Обявяване на приетите: до 26.07.2018
Записване: от 27.07.2018 до 30.07.2018

Ваканции

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за VIII - XII кл
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за VIII - XII кл
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за VIII - XI кл

 

Неучебни дни

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

Начало на втория учебен срок

07.02.2018 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

15.05.2018 г. – XII клас
29.06.2018 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява за прием 2018-2019г.

Брошура VIII клас

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4