•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

Прием на ученици в VIII клас

Утвърден е прием на четири паралелки без разширено изучаване на чужд език от по 26 ученици:

1. професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност "Малък и среден бизнес" -  срок на обучение 5 години

2. професия "Техник на селскостопанска техника", специалност "Механизация на селското стопанство" срок на обучение 5 години

3. професия "Готвач" , специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"срок на обучение 5 години

4. професия "Сервитьор-барман", специалност "Обслужване на заведения в общественото хранене" срок на обучение 5 години

Приемът се извършва въз основа на резултатите от Националното външно оценяване. Балът за класиране се формира като сбор от удвоения брой точки от НВО по Български език и литература и по математика и оценките по Български език и литература и математика от свидетелството за завършено основно образование, превърнати в точки по скала в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

График на дейностите по приема

Първо класиране

Заявяване за участие: от 3.07.2020 до 7.07.2020          
Обявяване на приетите:  до 13.07.2020
Записване: до 16.07.2020

Второ класиране
 
Обявяване на приетите: до 20.07.2020
Записване: до 22.07.2020
 
Трето класиране

Заявяване за участие: от 24.07.2020 до 27.07.2020
Обявяване на приетите:  до 29.07.2020
Записване: до 30.07.2020

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2020-2021г.

Брошура - 2020-2021г.

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме телефон: +359876596443 и e-mail: pgss_michurin@abv.bg

 

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

04.02.2021 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

14.05.2021 г. – XII клас
30.06.2021 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2020-2021г.

Брошура - 2020-2021г.

 

 

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4