•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

Прием на ученици в VIII клас

Утвърден е прием на четири паралелки без разширено изучаване на чужд език от по 26 ученици:

1. професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност "Малък и среден бизнес" -  срок на обучение 5 години

2. професия "Техник на селскостопанска техника", специалност "Механизация на селското стопанство" срок на обучение 5 години

3. професия "Готвач" , специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"срок на обучение 5 години

4. професия "Растениевъд", специалност "Полевъдство" срок на обучение 5 години

Приемът се извършва въз основа на резултатите от Националното външно оценяване. Балът за класиране се формира като сбор от удвоения брой точки от НВО по Български език и литература и по математика и оценките по Български език и литература и математика от свидетелството за завършено основно образование, превърнати в точки по скала в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

График на дейностите по приема

Първо класиране

Заявяване за участие: от.............. до ................          
Обявяване на приетите: от.............. до ................
Записване: от.............. до ................

Второ класиране
 
Обявяване на приетите: от.............. до ................
Записване: от.............. до ................
 
Трето класиране

Заявяване за участие: от.............. до ................
Обявяване на приетите: от.............. до ................
Записване: от.............. до ................

Ваканции

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл . – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.. – коледна за VIII - XII кл
05.02.2019 г                                 – междусрочна за VIII - XII кл
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

21.05.2019 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2019 г. – I - XII клас

 

Край учебната година

15.05.2019 г. – XII клас
28.06.2019 г. – VII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява за прием 2018-2019г.

Брошура VIII клас

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4