•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

Прием на ученици в VIII клас

Утвърден е прием на четири паралелки без разширено изучаване на чужд език от по 26 ученици:

                1. професия "Техник на селскостопанска техника", специалност "Механизация на селското стопанство1 паралелка по 26 ученика -  срок на обучение 5 години

                2. професия "Готвач" , специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" - 2 паралелки по 26 ученика - срок на обучение 5 години

               3. професия "Сервитьор-барман", специалност "Обслужване на заведения в общественото хранене" 1 паралелка по 26 ученика - срок на обучение 5 години

Приемът се извършва въз основа на резултатите от Националното външно оценяване. Балът за класиране се формира като сбор от удвоения брой точки от НВО по Български език и литература и по математика и оценките по Български език и литература и математика от свидетелството за завършено основно образование, превърнати в точки по скала в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

График на дейностите по приема

Първо класиране

Заявяване за участие: от 5.07.2022 до 7.07.2022          
Обявяване на приетите:  до 12.07.2022
Записване: от 13.07.2022 до 15.07.2022

Второ класиране
 
Обявяване на приетите: до 20.07.2022
Записване: от 21.07.2022 до 22.07.2022
 
Трето класиране

Заявяване за участие: от 26.07.2022 до 27.07.2022
Обявяване на приетите:  до 29.07.2022
Записване: от 01.08.2022 до 02.08.2022

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2022-2023г.

Брошура - 2022-2023г.

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме телефон: +359876596443 и e-mail: pgss_michurin@abv.bg

 

Ваканции

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г.  – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

02.02.2022 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

12.05.2022 г. – XII клас
30.06.2022 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2022-2023г.

Брошура - 2022-2023г.

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4