•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

 


Проект "Европейски опит - за успешен старт в живота"  по програма Еразъм+


      ПГСС "Иван Вл. Мичурин"  стартира реализацията на проект № 2020-1-BG01-KA102-078241 на тема: "Европейски опит - за успешен старт в живота", финансиран от програма Еразъм+, Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани“, сектор: „ Професионално образование“  В рамките на които 20 наши ученици ще проведат практическо обучение в Милано, Италия.

ПГСС "Иван Вл. Мичурин"  стартира и процедура по подбор на участници в мобилността , като за целта са разработени критерии и точкова система за оценяване с максимум 28 точки. Един от задължителните критерии е теста по английски език.

Тук може да се запознаете с цялата процедура по подбора.

 

 

 

 

 

 


Проект "Придобиване на европейски опит в растениевъдството и професионална мотивация"  по програма Еразъм+


         

          В рамките на проект "Придобиване на европейски опит в растениевъдството и професионална мотивация" ние  изпратихме 18 ученика на възраст от 16 до 18 години , 10, 11 и 12 клас,  от специалностите "Фермер" и  "Техник на селскостопанска техника", на професионална мобилност в град Сан Джулиано Миланезе, Италия, за период от три седмици през октомври 2018 година. Партньора, който сме избрали е  Ферма Cascina Santa Brera. Тук учениците имаха възможност в реална работна среда да се запознаят с дейностите в една съвременна биологична ферма.

Основната цел на проекта

Придобиване на европейски опит и изграждане на съвременна представа за професиите Фермер, Техник на селскостопанска техника , с цел професионална мотивация и повишаване на възможностите за бъдеща  реализация на пазара на труда.


Повече за проекта може да видите на сайта на Европейската комисия.


Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме телефон: +359876596443 и e-mail: pgss_michurin@abv.bg

 

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

04.02.2021 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

14.05.2021 г. – XII клас
30.06.2021 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2021-2022г.

Брошура - 2021-2022г.

 

 

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4