•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

 


Проект "Европейски опит - за успешен старт в живота"  по програма Еразъм+


Европейски опит - за успешен старт в живота

 

 


Проект "Придобиване на европейски опит в растениевъдството и професионална мотивация"  по програма Еразъм+


         

          В рамките на проект "Придобиване на европейски опит в растениевъдството и професионална мотивация" ние  изпратихме 18 ученика на възраст от 16 до 18 години , 10, 11 и 12 клас,  от специалностите "Фермер" и  "Техник на селскостопанска техника", на професионална мобилност в град Сан Джулиано Миланезе, Италия, за период от три седмици през октомври 2018 година. Партньора, който сме избрали е  Ферма Cascina Santa Brera. Тук учениците имаха възможност в реална работна среда да се запознаят с дейностите в една съвременна биологична ферма.

Основната цел на проекта

Придобиване на европейски опит и изграждане на съвременна представа за професиите Фермер, Техник на селскостопанска техника , с цел професионална мотивация и повишаване на възможностите за бъдеща  реализация на пазара на труда.


Повече за проекта може да видите на сайта на Европейската комисия.


Ваканции

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл . – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.. – коледна за VIII - XII кл
05.02.2019 г                                 – междусрочна за VIII - XII кл
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

21.05.2019 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2019 г. – I - XII клас

 

Край учебната година

15.05.2019 г. – XII клас
28.06.2019 г. – VII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява за прием 2018-2019г.

Брошура VIII клас

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4