•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

Учебници за учебната 2021-2022 година

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Философия
Свят и личност
Гражданско образование
Музика
Изобразително изкуство
Предприемачество
Автоматизация
Диагностика и ремонт
Трактори и автомобили
Селскостопански машини
Здравословни и безопасни условия на труд
Техническо чертане
Експлоатация на земеделска техника
Земеделска техника
Икономика на предприятието
Финанси
Икономика
Мениджмънт
Икономика и организация на земеделското
предприятие
Икономика и организация на земеделското предприятие
Иновации и иновационна политика
Проектен мениджмънт
Лаборатория по селскостопански машини
Лаборатория по трактори и автомобили
Работа с машино-тракторни агрегати
Човешки ресурси в туризма
Туризмът като отрасъл
Безопасност и долекарска помощ в ресторанта
Гостоприемство в туристическата индустрия
Основи на земеделието
Основи на растениевъдството
Основи на животновъдството
Общуване, фирмена култура и бизнес среда
Управление на моторно превозно средство
Технологии на отглеждане на земеделски култури
Пътна безопасност
Отглеждане на земеделски култури
Бизнес комуникации
Основи на счетоводството
Основи на конструкторската документация
Обща икономическа теория
Транспортна техника
Управление на човешките ресурси
Пари, банки и парична политика
Основи на икономиката
Механизация в земеделието
Компютърен машинопис и текстообработка
Общуване, фирмена култура и бизнес етикет в туризма
Световна кухня
Специализиран софтуер
Микробиология и хигиена на храненето
Организация и технология на кетерингови събития
Организация на обслужването в ресторанта
Здравословно и рационално хранене
Съвременна кулинария
Организация на обслужването в ресторанта
Стокознание на храни и напитки
Организация на кулинарното производство в туризма
Кухненско и ресторантско оборудване
Кулинарни техники и технологии
Отчетност и работа с документи
Машини и съоръжения в ресторантьорството
 

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г.  05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – втори ДЗИ
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

16.05.2023 г. – XII клас
30.06.2023 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2023-2024г.

Брошура - 2023-2024г.

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4