•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 


Вход в портала на проект "Подкрепа за успех"Дейности по проект „Подкрепа за успех“ 2020-2021г.


Тип занимание : Допълнителни обучения

 

 

 

 


Дейности по проект „Подкрепа за успех“ 2019-2020г.


Тип занимание : Допълнителни обучения

1. Български език и литература
2. Български език и литература
3. Български език и литература - ДЗИ
4. Български език и литература - НВО
5. Български език и литература за 8 клас
6. ДЗИ География и икономика
7. ДЗИ География и икономика за 11 клас
8. История и цивилизация - 9 клас
9. Математиката за 8 клас
10. Математиката - НВО
11. Общуване в бизнес среда    
12. Предприемачество в 8 клас


Дейности по проект „Подкрепа за успех“ 2018-2019г.


Тип занимание : Допълнителни обучения

1. Български език и литература
2. Български език и литература
3. Български език и литература
4. Български език и литература
5. Български език и литература
6. География и икономика - 11клас
7. ДЗИ - География и икономика
8. Успех в математиката
9. Успех в математиката
10. Успех в математиката
11. Успех по Български език и литература


Вход в портала на проект "Подкрепа за успех"


Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме телефон: +359876596443 и e-mail: pgss_michurin@abv.bg

 

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

04.02.2021 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

14.05.2021 г. – XII клас
30.06.2021 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2020-2021г.

Брошура - 2020-2021г.

 

 

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4