•  
 •  
 • image02
   
 • image02
   
 

Преподаватели

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ

 

 • Вълко Вълков - учител по математика и информатика
 • Ваня Атанасова - учител по биология и химия
 • Валентин Стойчев - учител по аграрни дисциплини
 • Димитринка Атанасова - учител по руски език
 • Анелия Димитрова - учител по икономически дисциплини
 • Живка Славова - учител по математика и физика
 • Иван Димов - учител по икономически дисциплини
 • Евгени Демиров - учител по руски език
 • инж. Станислава Станчева - учител по технически дисциплини
 • Диана Димитрова - учител по химия
 • Валентин Янев - учител по физическо възпитание и спорт
 • инж. Георги Георгиев - учител по информационни технологии
 • Таня Златева  - учител по български език и литература
 • Мартин Асенов - учител по история и цивилизация
 • Добри Колев - учител по практическо обучение
 • Антоанета Христоскова - учител по български език и литература
 • Мария Димитрова - учител по практическо обучение
 • Анна Миланова - учител по математика
 • Богомил Стоянов - учител по физическо възпитание и спорт
 • Живко Желев - учител по георафия и икономика
 • Теменуга Симеонова - учител по философия
 • Лиляна Тодорова - учител по практическо обучение
 • Диана Лалева - учител по практическо обучение

 

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме телефон: +359876596443 и e-mail: pgss_michurin@abv.bg

 

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

04.02.2021 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

14.05.2021 г. – XII клас
30.06.2021 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2020-2021г.

Брошура - 2020-2021г.

 

 

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4