•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

 

Бюджет на "ПГСС Иван Вл. Мичурин" за 2023 година.

 

Отчет четвърто тримесечие на 2023 година.

Отчет трето тримесечие на 2023 година.

Отчет второ тримесечие на 2023 година.

Отчет първо тримесечие на 2023 година.

Бюджет за 2023 година.

 

Средства от Европейския съюз – КСФ
Отчет четвърто тримесечие на 2023 година.
Отчет трето тримесечие на 2023 година.
Отчет второ тримесечие на 2023 година.
Отчет първо тримесечие на 2023 година.

 

Средства от Европейския съюз – РА
Отчет четвърто тримесечие на 2023 година.
Отчет трето тримесечие на 2023 година.
Отчет второ тримесечие на 2023 година.
Отчет първо тримесечие на 2023 година.

 

Средства от Европейския съюз – ДЕС
Отчет четвърто тримесечие на 2023 година.
Отчет трето тримесечие на 2023 година.
Отчет второ тримесечие на 2023 година.
Отчет първо тримесечие на 2023 година.

 

 

Бюджет на "ПГСС Иван Вл. Мичурин" за 2022 година.

 

Отчет четвърто тримесечие на 2022 година.

Отчет трето тримесечие на 2022 година.

Отчет второ тримесечие на 2022 година.

Отчет първо тримесечие на 2022 година.

Бюджетен начален план за 2022 година.

 

Средства от Европейския съюз – КСФ
Отчет четвърто тримесечие на 2022 година.
Отчет трето тримесечие на 2022 година.
Отчет второ тримесечие на 2022 година.
Отчет първо тримесечие на 2022 година.

 

Средства от Европейския съюз – РА
Отчет четвърто тримесечие на 2022 година.
Отчет трето тримесечие на 2022 година.
Отчет второ тримесечие на 2022 година.
Отчет първо тримесечие на 2022 година.

 

Средства от Европейския съюз – ДЕС
Отчет четвърто тримесечие на 2022 година.
Отчет трето тримесечие на 2022 година.
Отчет второ тримесечие на 2022 година.
Отчет първо тримесечие на 2022 година.

 

Бюджет на "ПГСС Иван Вл. Мичурин" за 2021 година.

Отчет четвърто тримесечие на 2021 година.

Отчет трето тримесечие на 2021 година.

Отчет второ тримесечие на 2021 година.

Отчет първо тримесечие на 2021 година.

Бюджетен начален план за 2021 година.

Бюджет за 2021 година.

 

Средства от Европейския съюз – КСФ
Отчет четвърто тримесечие на 2021 година.
Отчет трето тримесечие на 2021 година.
Отчет второ тримесечие на 2021 година.
Отчет първо тримесечие на 2021 година.

 

Средства от Европейския съюз – РА
Отчет четвърто тримесечие на 2021 година.
Отчет трето тримесечие на 2021 година.
Отчет второ тримесечие на 2021 година.
Отчет първо тримесечие на 2021 година.

 

Средства от Европейския съюз – ДЕС
Отчет четвърто тримесечие на 2021 година.
Отчет трето тримесечие на 2021 година.
Отчет второ тримесечие на 2021 година.
Отчет първо тримесечие на 2021 година.

 

 

Последна редакция на 20.04.2023 година.

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г.  05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – втори ДЗИ
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

16.05.2023 г. – XII клас
30.06.2023 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2023-2024г.

Брошура - 2023-2024г.

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4