•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

Прием на ученици в VIII клас

Утвърден е прием на три паралелки без разширено изучаване на чужд език от по 26 ученици:

                1. професия "Техник на селскостопанска техника", специалност "Механизация на селското стопанство1 паралелка по 26 ученика -  срок на обучение 5 години

                2. професия "Готвач" , специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" - 1 паралелкa по 26 ученика - срок на обучение 5 години

               3. професия "Сервитьор-барман", специалност "Обслужване на заведения в общественото хранене" 1 паралелка по 26 ученика - срок на обучение 5 години

Приемът се извършва въз основа на резултатите от Националното външно оценяване. Балът за класиране се формира като сбор от удвоения брой точки от НВО по Български език и литература и по математика и оценките по Български език и литература и математика от свидетелството за завършено основно образование, превърнати в точки по скала в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Подаването на заявлението за кандидатстване ще е по ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

Записването на приетите ученици ще е в ПГСС „Иван Вл. Мичурин“ гр. Долни чифлик със Свидетелството за завършено основно образование - оригинал.
 

График на дейностите по приема

Първо класиране

Заявяване за участие: от 05.07.2023 до 07.07.2023          
Обявяване на приетите:  до 12.07.2023
Записване: от 13.07.2023 до 17.07.2023

Второ класиране
 
Обявяване на приетите: до 19.07.2023
Записване: от 20.07.2023 до 24.07.2023
 
Трето класиране

Заявяване за участие: от 26.07.2023 до 27.07.2023
Обявяване на приетите:  до 31.07.2023
Записване: от 01.08.2023 до 02.08.2023

Четвърто класиране

Заявяване за участие: от 07.08.2023 до 08.08.2023
Обявяване на приетите:  до 10.08.2023
Записване: от 11.08.2023 до 14.08.2023

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2023-2024г.

Брошура - 2023-2024г.

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г.  05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – втори ДЗИ
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

16.05.2023 г. – XII клас
30.06.2023 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2023-2024г.

Брошура - 2023-2024г.

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4