•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

Прием на ученици в VIII клас

Утвърден е прием на три паралелки без разширено изучаване на чужд език от по 26 ученици:

                1. професия "Техник на селскостопанска техника", специалност "Механизация на селското стопанство1 паралелка по 26 ученика -  срок на обучение 5 години

                2. професия "Готвач" , специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" - 1 паралелкa по 26 ученика - срок на обучение 5 години

               3. професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечение" 1 паралелка по 26 ученика - срок на обучение 5 години

Приемът се извършва въз основа на резултатите от Националното външно оценяване. Балът за класиране се формира като сбор от удвоения брой точки от НВО по Български език и литература и по математика и оценките по Български език и литература и математика от свидетелството за завършено основно образование, превърнати в точки по скала в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Подаването на заявлението за кандидатстване ще е по ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

Записването на приетите ученици ще е в ПГСС „Иван Вл. Мичурин“ гр. Долни чифлик със Свидетелството за завършено основно образование - оригинал.
 

График на дейностите по приема

Първо класиране

Заявяване за участие: от 08.07.2024 до 10.07.2024          
Обявяване на приетите:  до 12.07.2024
Записване: от 15.07.2024 до 17.07.2024

Второ класиране
 
Обявяване на приетите: до 19.07.2024
Записване: от 22.07.2024 до 24.07.2024
 
Трето класиране

Заявяване за участие: от 26.07.2024 до 29.07.2024
Обявяване на приетите:  до 30.07.2024
Записване: от 31.07.2024 до 01.08.2024

Четвърто класиране

Заявяване за участие: от 05.08.2024 до 06.08.2024
Обявяване н
а приетите:  до 7.08.2024
Записване: от 8.08.2024 до 9.08.2024

Записване на учениците за попълване на незаетите места след четвърти етaп на класиране

Обявяване на списъци с приетите ученици след IV етап на класиране: 05.09.2024 г

Записване  на учениците след IV етап на класиране: 09.09.2024 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след IV етап на класиране: 10.09.2024 г.

ЗАПОВЕД №  РД 07 - 105 / 20.06.2024 г.

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2024-2025г.

Брошура - 2024-2025г.

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

13.05.2024 г. – XII клас
28.06.2024 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2024-2025г.

Брошура - 2024-2025г.