•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 


Вход в портала на проект "Подкрепа за успех"Дейности по проект „Подкрепа за успех“ 2021-2022г.


Заявка за участие в междуучилищна дейност по проекта

Тип занимание : Допълнителни обучения

1    Български език и литература - ДЗИ
2    Български език и литература 8 клас
3    Български език и литература НВО
4    Математика 9 клас
5    Математика НВО


Дейности по проект „Подкрепа за успех“ 2020-2021г.


Тип занимание : Допълнителни обучения

  1    Биология - пътека на здравето
  2    Български език и литература - 10 клас
  3    Български език и литература - 12 а - ДЗИ
  4    Български език и литература - 12 б - ДЗИ
  5    Български език и литература - 8 клас
  6    Български език и литература в 10 клас
  7    Български език и литература в 9 клас
  8    Кулинарни техники в 10 клас
  9    Кулинарни техники в 9 клас
10    Математика в 10 клас
11    Математика в 9 клас
12    Общуване в бизнес среда
13    Организация на обслужването в ресторанта
14    Пари и парична политика
15    Предприемачество в 8 клас
16    Философията като умение да се разсъждава


Дейности по проект „Подкрепа за успех“ 2019-2020г.


Тип занимание : Допълнителни обучения

1. Български език и литература
2. Български език и литература
3. Български език и литература - ДЗИ
4. Български език и литература - НВО
5. Български език и литература за 8 клас
6. ДЗИ География и икономика
7. ДЗИ География и икономика за 11 клас
8. История и цивилизация - 9 клас
9. Математиката за 8 клас
10. Математиката - НВО
11. Общуване в бизнес среда    
12. Предприемачество в 8 клас


Дейности по проект „Подкрепа за успех“ 2018-2019г.


Тип занимание : Допълнителни обучения

1. Български език и литература
2. Български език и литература
3. Български език и литература
4. Български език и литература
5. Български език и литература
6. География и икономика - 11клас
7. ДЗИ - География и икономика
8. Успех в математиката
9. Успех в математиката
10. Успех в математиката
11. Успех по Български език и литература


Вход в портала на проект "Подкрепа за успех"


Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г.  05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – втори ДЗИ
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

16.05.2023 г. – XII клас
30.06.2023 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2023-2024г.

Брошура - 2023-2024г.

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4