•  
 •  
 • image02
   
 • image02
   
 

Преподаватели

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ

 

 • Вълко Вълков - учител по математика и информатика
 • Ваня Атанасова - учител по биология и химия
 • Десислава Шейтанова - учител по аграрни дисциплини
 • Димитринка Атанасова - учител по руски език
 • Анелия Димитрова - учител по икономически дисциплини
 • Живка Славова - учител по математика и физика
 • Денислав Делчев - учител по английски език 
 • инж. Станислава Станчева - учител по технически дисциплини
 • Диана Димитрова - учител по химия
 • Валентин Янев - учител по физическо възпитание и спорт
 • инж. Георги Георгиев - учител по информационни технологии
 • Таня Златева  - учител по български език и литература
 • Петър Йорданов - учител по история и цивилизация
 • Добри Колев - учител по практическо обучение
 • Димитрина Петрова - учител по български език и литература
 • Мария Димитрова - учител по практическо обучение
 • Анна Миланова - учител по математика
 • Свилен Костадинов - учител по физическо възпитание и спорт
 • Живко Желев - учител по георафия и икономика
 • Теменуга Симеонова - учител по философия
 • Лиляна Тодорова - учител по практическо обучение
 • Диана Лалева - учител по практическо обучение
 • Кремена Цонева - учител по практическо обучение

 

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

13.05.2024 г. – XII клас
28.06.2024 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2024-2025г.

Брошура - 2024-2025г.