•  
 •  
 • image02
   
 • image02
   
 

 

      ПГСС „Иван Вл. Мичурин“- гр. Долни чифлик  участва в проект  BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ на Министерството на образованието и науката. Като сформира групи по дейност 4 и дейност 5.

По дейност 4: „ Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование“

Първи гимназиален етап

 1.  група БЕЛ -  VIII клас - 7 ученици - ръководител - Таня Златева - учител
 2.  група Математика - VIII клас - 7 ученици ръководител - Анна Миланова - старши учител
 3.  група БЕЛ - IX клас - 8 ученици - ръководител - Димитринка Атанасова - старши учител
 4.  група БЕЛ - IX клас - 7 ученици - ръководител - Димитринка Атанасова - старши учител
 5.  група Математика - IX клас - 8 ученици - ръководител - Анна Миланова - старши учител
 6.  група БЕЛ - X клас - 7 ученици - ръководител - Таня Златева -  учител
 7.  група БЕЛ - X клас - 8 ученици - ръководител - Таня Златева -  учител
 8.  група Математика - X клас - 8 ученици - ръководител - Живка Славова - старши учител

Втори гимназиален етап

 1. група БЕЛ - XI клас - 7 ученици - ръководител - Димитрина Петрова - учител
 2. група БЕЛ - XI клас - 8 ученици - ръководител - Димитрина Петрова - учител
 3. група БЕЛ - XII клас -7 ученици - ръководител - Димитрина Петрова - учител
 4. група БЕЛ - XII клас - 8 ученици - ръководител - Димитрина Петрова - учител

По дейност 5: „Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности, кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование”

 1. група  „Етикет на масата” - 15 ученици - ръководител - Диана Лалева
 2.  група  „ Фолклор и етно традиции” - 15 ученици - ръководител - Теменуга Симеонова

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

13.05.2024 г. – XII клас
28.06.2024 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2024-2025г.

Брошура - 2024-2025г.