•  
 •  
 • image02
   
 • image02
   
 

 


       През настоящата учебна година  ПГСС „ Иван Владимирович Мичурин“ , продължава работата си по международни проекти.

След проведена селекция на кандидатите от Център за развитие на човешките ресурси, училището е одобрено и се готви да осъществи проект по програма Еразъм +. Учениците обучаващи се в училището, чрез участие в Програма „Еразъм+“ имат възможност да подобрят обучението си и да повишат уменията си, придобивайки европейски опит в  Португалия.

Възможностите, които предоставя Програма Еразъм+“, са:

 • Практическо обучение в реална работна среда в рамките на 22 дни в гр. Лисабон, Португалия – 2 групи , като всяка група включва 15 ученици;
 • Job-shadowing – мобилност за учители в рамките на 7 дни
 • Програмата ще покрие разходите за пътуване, настаняване, изхранване, предварително езиково обучение и застраховки.
 • Критериите за кандидатстване ще бъдат обявени до края на м.Юни 2024 г., в сайта, фейсбук и инстаграм страниците на училището, както и на информационното табло на ПГСС “Иван Владимирович Мичурин”.

    Образователна мобилност се осъществява по проект № 2024-1-BG01-KA121-VET-000203794; КД1; сектор професионално образование и обучение.

Лисабон ни очаква! 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

13.05.2024 г. – XII клас
28.06.2024 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2024-2025г.

Брошура - 2024-2025г.