•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

Добре дошли в официалния сайт на "ПГСС Иван Вл. Мичурин"

 

    

 

  "Ние не трябва да чакаме милости от природата.

Да ги вземем от нея е нашата задача!"

 

Иван Вл. Мичурин

 


       Училището е създадено с разпореждане 481/10.04.1958 година на Министерския съвет като Селскостопански техникум, а през 2003 година със заповед на Министъра на образованието и науката, училището е преименувано на Професионална гимназия по селско стопанство „ Иван Владимирович Мичурин".  В момента в ПГСС “Иван Владимирович Мичурин” се извършва обучение по следните специалности:  
Специалност:  Механизация на селскотостопанство – професия Техник на селскостопанска техника
Специалност:  Производител на кулинарни изделия и напитки – професия Готвач 
Специалност:  Малък и среден бизнес – професия Сътрудник малък и среден бизнес
Специалност:  Обслужване на заведения в общественото хранене - професия Сервитьор-барман

 


ПГСС "Иван Владимирович Мичурин" получи Еразъм Акредитация в сферата на Професионалното образование и обучение за периода 2022-2027 година.

 


Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2022-2023г.

Брошура - 2022-2023г.

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г.  05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – втори ДЗИ
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

16.05.2023 г. – XII клас
30.06.2023 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2023-2024г.

Брошура - 2023-2024г.

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4