•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

Учебници за учебната 2021-2022 година

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Философия
Свят и личност
Гражданско образование
Музика
Изобразително изкуство
Предприемачество
Автоматизация
Диагностика и ремонт
Трактори и автомобили
Селскостопански машини
Здравословни и безопасни условия на труд
Техническо чертане
Експлоатация на земеделска техника
Земеделска техника
Икономика на предприятието
Финанси
Икономика
Мениджмънт
Икономика и организация на земеделското
предприятие
Икономика и организация на земеделското предприятие
Иновации и иновационна политика
Проектен мениджмънт
Лаборатория по селскостопански машини
Лаборатория по трактори и автомобили
Работа с машино-тракторни агрегати
Човешки ресурси в туризма
Туризмът като отрасъл
Безопасност и долекарска помощ в ресторанта
Гостоприемство в туристическата индустрия
Основи на земеделието
Основи на растениевъдството
Основи на животновъдството
Общуване, фирмена култура и бизнес среда
Управление на моторно превозно средство
Технологии на отглеждане на земеделски култури
Пътна безопасност
Отглеждане на земеделски култури
Бизнес комуникации
Основи на счетоводството
Основи на конструкторската документация
Обща икономическа теория
Транспортна техника
Управление на човешките ресурси
Пари, банки и парична политика
Основи на икономиката
Механизация в земеделието
Компютърен машинопис и текстообработка
Общуване, фирмена култура и бизнес етикет в туризма
Световна кухня
Специализиран софтуер
Микробиология и хигиена на храненето
Организация и технология на кетерингови събития
Организация на обслужването в ресторанта
Здравословно и рационално хранене
Съвременна кулинария
Организация на обслужването в ресторанта
Стокознание на храни и напитки
Организация на кулинарното производство в туризма
Кухненско и ресторантско оборудване
Кулинарни техники и технологии
Отчетност и работа с документи
Машини и съоръжения в ресторантьорството
 

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

13.05.2024 г. – XII клас
28.06.2024 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2024-2025г.

Брошура - 2024-2025г.