•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

Заповеди

 

ЗАПОВЕД №РД 07-36 / 04.02.2022 г. за преминаване към ротационно обучение от разтояние в електронна среда.

 

ЗАПОВЕД № РД 07-31 / 02.02.2021г.

 

ЗАПОВЕД № РД 07-29 / 29.01.2021г.

 

ЗАПОВЕД № РД 07-08 / 28.10.2020г.


ЗАПОВЕД № РД 07-98-1 / 09.09.2020г.

 

ЗАПОВЕД № РД 07-98-2 / 09.09.2020г.

 

ЗАПОВЕД № РД 07-98-3 / 09.09.2020г.

 

ЗАПОВЕД № РД 07-98-4 / 09.09.2020г.

 

ЗАПОВЕД № РД 07-98-5 / 09.09.2020г.

 

ЗАПОВЕД № РД 07-99-1 / 09.09.2020г. - ( отностно утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 )

 

ЗАПОВЕД № РД 07-99-2 / 09.09.2020г. - (отностно утвърждаване на План за действие в условията на COVID-19 през учебната 2020-2021 година)

 

ЗАПОВЕД № РД 07-99-3 / 09.09.2020г. - ( отностно утвърждаване на Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020-2021 година )

 

ЗАПОВЕД № РД 07-99-4 / 09.09.2020г. ( отностно утвърждаване на Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 през учебната 2020-2021 година )

 

ЗАПОВЕД  № РД 07 - 85 / 29.07.2020г.  - (отностно прием след трето класиране)

 

ЗАПОВЕД  № РД 07 - 36 / 05.02.2020г.  - (отностно грипна ваканция)

 

ЗАПОВЕД  № РД 07 - 33 / 28.01.2020г. - (отностно грипна ваканция) 

 

ЗАПОВЕД  № РД 07 - 132 / 26.06.2019г.  във връзка с организирането на приема на ученици

 

ЗАПОВЕД  №РД07-72/17.01.2019 г.,  №РД07-74/22.01.2019 г.  И  №РД07-75/29.01.2019 г.  - (отностно грипна ваканция)

 

ЗАПОВЕД  №  РД 07 - 53 / 10.04.2018 г.  - план-прием за учебната 2018/2019 г.

 

ЗАПОВЕД  №  РД 07 - 54 / 10.04.2018 г. - план-прием за учебната 2018/2019 г.

 

ЗАПОВЕД  №  РД 07 - 36 - 5 / 23.02.2018 г.

 

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

13.05.2024 г. – XII клас
28.06.2024 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2024-2025г.

Брошура - 2024-2025г.