•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците

 

Заповед  № рд 07-93-27  / 14.09.2021 г. за утвърждаване училищен координационен съвет за противодействие на училищния на училищния тормоз

 

Единни правила за поведение и ценности на ниво училище

 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между  учениците

 

План за работа на училищния координационен съвет за превенция и интервенция на тормоза и насилието между учениците

 

Система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари

 

Инструктаж на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал

 

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз и насилие между учениците

 

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие   на тормоза и насилието между  учениците

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: класификация на формите на насилие и тормоз и предприемане на съответни действия 

 

 

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

13.05.2024 г. – XII клас
28.06.2024 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2024-2025г.

Брошура - 2024-2025г.