•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците


 

           ПГСС "Иван Вл. Мичурин" започва дистанционно обучение с предоставената от МОН платформа Microsoft Teams и Office356. Всички ученици ще получат потребителски имена и пароли от класните си ръководители. Входът в системата е от ТУК.

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме телефон: +359876596443 и e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 29.10.2020г. ДО 11.11.2020г.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 21.04.2020г. ДО 13.05.2020г.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 13.04.2020г. ДО 16.04.2020г.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 30.03.2020г. ДО 10.04.2020г.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020г. ДО 27.03.2020г.

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020 г. ДО  27.03.2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГСС  “ИВАН ВЛ. МИЧУРИН“  И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

 

 


04.02.2020 г.

Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 06 февруари - 7 февруари 2020 г. включително. Съгласно Протокол № РД -02-1/04.02.2020 г. "остават в сила разпоредените противоепидемични мерки, взети с решение на комисията при заседание на 27.01.2020 г. за срок до 07.02.2020 г. включително."


27.01.2020 г.

Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 28 януари - 5 февруари 2020 г. включително.


 

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г.  05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – втори ДЗИ
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

16.05.2023 г. – XII клас
30.06.2023 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2023-2024г.

Брошура - 2023-2024г.

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4