•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 


Проект № 2022-1-BG01-KA121-VET-000067953 по програма Еразъм+


     ПГСС „Иван Вл. Мичурин“ в гр. Долни чифлик реализира Проект № 2022-1-BG01-KA121-VET-000067953 по програма Еразъм +. Проектът е спечелен през 2022 година и е реализиран през 2023 година. Той  има за цел усъвършенстване на практическите умения и езиковите компетенции на учениците чрез осъществяване на практическа връзка между образованието и приложението му  в реална работна среда. 


  


Проектът се реализира в две групи в  Гастуни, Гърция през месеците  Март и Април. Участваха 26 ученици от професии „Техник на селскостопанска техника“,“Готвач“, и „Сервитьор –барман“.  

    Учениците  от професия:“Техник на селскостопанска техника“ се трудиха в зеленчукова градина. Там те подготвяха парниците за разсад,  поливаха и торяха зеленчукови култури , събираха готовата реколта в палети , някои имаха възможност да карат селскостопанска техника под ръководството на менторите си.
    Учениците  от професия „Готвач“ показваха своите умения в таверни, заведения за бързо хранене. Трети  работеха в базата на приемащата организация .Там подготвяха храната за всички гости. Освен че показаха своите умения, научиха характерни ястия и особености от гръцката и средиземноморската кухня.


    


  Учениците  от професия “Сервитьор-барман“ се научиха в реална среда да посрещат и изпращат гостите, да сервират, правят различни видове коктейли и горещи напитки характерни за региона.
Всеки участник получи своя европейски сертификат. Учениците получиха възможност да се запознаят със съвременните тенденции в професията си, да работят с  добри професионалисти, да видят техния подход и начин на работа, да се поучат от тяхното майсторство 


     Участието в Европейската мобилност е несравнима възможност за нашите ученици, която им дава равен достъп до международна професионална практика, Европейски опит и реална представа за една по-широка действителност, предлагаща нови възможности за личностно развитие, многообразие и перспективност на професията смисълът на образованието. Всичко  това е един добър стимул  да се повиши мотивацията им за учене, успех и постигане по- добро качество на живот.
Реализирането  на мобилност към програма Еразъм + е добра възможност  да се  предаде един по привлекателен и  надежден облик на нашето училище , като институция, предоставяща Европейски   опит на учениците си ,  подготвяща специалисти, които отговарят на нуждите на  пазара на труда, притежаващи умения, които им гарантират социално функциониране и професионална реализация.ПГСС "Иван Вл. Мичурин"  стартира реализацията на проект № 2022-1-BG01-KA121-VET-000067953 финансиран от програма Еразъм+, Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани“, сектор: „ Професионално образование“  В рамките на които 26 наши ученици и 4 учителя разделени в две групи ще проведат практическо обучение в Гастуни, Гърция.

ПГСС "Иван Вл. Мичурин"  стартира и процедура по подбор на участници в мобилността , като за целта са разработени критерии и точкова система за оценяване с максимум 28 точки. 

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

13.05.2024 г. – XII клас
28.06.2024 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2024-2025г.

Брошура - 2024-2025г.