•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

      За втора поредна година ПГСС „Иван Вл. Мичурин“ Долни чифлик участва в национална програма „Заедно в изкуствата и спорта„. Целта на програмата е да подпомогне формирането у учениците на умения за екипна работа и дисциплина чрез участието им в колективни спортове и да подобри здравословните и физически данни на учениците, насочен е и към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. На 27.03.2024г. се проведе втората публична изява на нашите ученици по  Волейбол срещу учениците от СУ ‚‚Васил Левски“. И двата отбора, които представляваха  ПГСС "Иван Вл. Мичурин" взеха участие в надпреварата по национална програма „Заедно в изкуствата и спорта„ и победиха без загубен гейм, съответно 3:0 ; 3:0.

    

    


     ПГСС „ Иван Вл. Мичурин“ Долни чифлик участва в национална програма „ Заедно в изкуствата и спорта „ . Целта на програмата е да подпомогне формирането у учениците на умения за екипна работа и дисциплина чрез участието им в колективни спортове и да подобри здравословните и физически данни на учениците, насочен е и към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. Това безспорно е изключително необходимо да взаимодействат със своите съученици. Насърчаването на работата в екип е изключително важно и от гледна точка на това, че все повече работодатели държат работната ръка да има умения за колективна работа. Нашето училище участва за втора поредна година , като през 2022/2023 година бяха сформирани два отбора един по футбол и един по волейбол . Отборът по футбол беше съставен от 15 ученика които бяха от 9-ти и 10-ти клас , а отборът по волейбол беше съставен от 12 ученика от 11-ти и 12-ти клас . През настоящата учебна 2023/2024 година е сформиран един отбор по волейбол от 15 ученика от 9-ти и 10-ти клас . Заниманията се извършват след учебно време, като за това  се прави план- график .


     

     


 

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

13.05.2024 г. – XII клас
28.06.2024 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2024-2025г.

Брошура - 2024-2025г.