•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 


Проект "Иновативна подкрепа за придобиване на професионални знания и компетенции в земеделието и туризма по програма Еразъм+


    ПГСС „Иван Вл. Мичурин“ в гр. Долни чифлик реализира Проект № 2021-1-ВG01-KA 122-000030799 на тема “Иновативна подкрепа за придобиване на професионални знания и компетенции в земеделието и туризма „ по програма Еразъм + Проектът е спечелен през 2021 година и е реализиран през 2022 година. Той  има за цел усъвършенстване на практическите умения и езиковите компетенции на учениците чрез осъществяване на практическа връзка между образованието и приложението му  в реална работна среда. 
Участието в Европейската мобилност е несравнима възможност за нашите ученици, която им дава равен достъп до международна професионална практика, Европейски опит и реална представа за една по-широка действителност, предлагаща нови възможности за личностно развитие, многообразие и перспективност на професията смисълът на образованието. Всичко  това е един добър стимул  да се повиши мотивацията им за учене, успех и постигане по- добро качество на живот.
Реализирането  на мобилност към програма Еразъм + е добра възможност  да се  предаде един по привлекателен и  надежден облик на нашето училище , като институция, предоставяща Европейски   опит на учениците си ,  подготвяща специалисти, които отговарят на нуждите на  пазара на труда, притежаващи умения, които им гарантират социално функциониране и професионална реализация.

 
 Проектът се реализира в две групи в Будапеща Унгария – април-май и септември-октомври . Участваха 26 ученици от професии „Техник на селскостопанска техника“,“Готвач“, „Сервитьор –барман“ и „Сътрудник малък и среден бизнес“.  Учениците от професия „Техник на селскостопанска техника“ имаха възможността да проведат своя стаж във ферма за отглеждане на специална порода кози, характерни за Унгария и ферма за отглеждане на чистокръвни коне. Учениците от  професиите “ Готвач“  и  „Сервитьор-барман“ проведоха стаж по професията в едни от най-добрите ресторанти на Будапеща ,включително и тези на световно известният Джейми Оливър - феномен и британски експерт в кулинарния бранш. Всеки ученик получи своя европейски сертификат. Учениците получиха възможност да се запознаят със съвременните тенденции в кулинарията, да работят с  добри готвачи, да видят техния подход и начин на работа, да се поучат от тяхното майсторство и не на последно място да се научат да работят с продукти, с които иначе няма как да се запознаят. 


Освен това учениците на гимназията от професия  сервитьор-бармани сами посрещаха, настаняваха и обслужваха гостите на круизният кораб “Нептун“, туристи избрали един вълнуващ и приятен начин да се запознаят със  забележителностите в града, тъй като повечето от тях са разположени покрай реката.

Корабът минава покрай Парламента и Дворцовия хълм, следва Централният пазар, Националния театър, Цитаделата и Рибарските кули. Особено красиво е вечер, когато всички те са ярко осветени и в съчетание с мостовете представляват незабравима и зашеметяваща гледка. Всички ученици бяха старателни, искаха да научат колкото е възможно повече.

 


   


   Снимки от практиката на учениците от първата мобилност по проект „Иновативна подкрепа за придобиване на  професионални знания и компетенции в земеделието и туризма“  финансиран от програма Еразъм+.

 


 

      В края на първата мобилност всеки от учениците получи Europass сертификат, който е доказателство за придобитите знания и умения, и, който ще им даде един добър старт на пазара на труда.

 


     В ПГСС "Иван Вл. Мичурин" стартира подготовка на учениците за първата мобилност по проект „Иновативна подкрепа за придобиване на  професионални знания и компетенции в земеделието и туризма“  финансиран от програма Еразъм+

 

 


 
    ПГСС "Иван Вл. Мичурин"  стартира реализацията на проект № 22021 -1-BG01-KA1 2 2- 000030799 на тема: „Иновативна подкрепа за придобиване на  професионални знания и компетенции в земеделието и туризма“, финансиран от програма Еразъм+, Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани“, сектор: „ Професионално образование“  В рамките на които две групи от по 13 наши ученици ще проведат практическо обучение в Будапеща, Унгария.
ПГСС "Иван Вл. Мичурин"  стартира и процедура по подбор на участници в мобилността , като за целта са разработени критерии и система за оценяване. Един от задължителните критерии е теста по английски език.

 

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

13.05.2024 г. – XII клас
28.06.2024 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2024-2025г.

Брошура - 2024-2025г.