•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 


Благодарността води до по-добри резултати. 

 

     В ролята си на Национална агенция по европейските Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, Център за развитие на човешките ресурси проведе на 05 декември 2023 г. в град София Валоризационна конференция 2023 по двете програми, на тема „Активното гражданство в Европа“.

Гости на Конференцията бяха Министър-председателят на Република България акад. Николай Денков, Министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, Началникът на РУО София-град д-р Ваня Кастрева и други.

Събитието събра над 100 участници от цялата страна и чужбина. Близо 18 хиляди участници от България са се включили в проекти за учебна мобилност по Програма „Еразъм+“ и са имали възможност да придобият знания, умения и опит в университети, училища или центрове за обучение зад граница. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. Той цитира и данни, които показват, че над 6000 от участвалите в проекти са студенти и преподаватели от висши училища. 1600 са участниците в обмен от училищното образование. Други 3500 са се включили в проекти за професионално образование, в които се включват както ученици и преподаватели от професионални гимназии, така и от други институции, като центрове за квалификация и професионално обучение. Това е един от най-важните инструменти за промяна на Европа, който насърчава младите да трупат нови знания и да ги прилагат в практиката“. Тези политики насърчават трансфера на иновации и нововъведения от други системи, но показват и силните страни на нашата образователна система. „Еразъм е витрината, в която показваме положителното и се учим, в добрия смисъл на думата, от другите“, допълни министърът. По време на Церемония по награждаване, официалните гости, заедно с Изпълнителния директор на ЦРЧР г-н Михаил Балабанов връчиха 35 награди на представителите на отличените проекти. Със знак за качество бяха удостоени най-добрите приключили през 2023 година проекти по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“. 

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков награди отличените шест в сектор „Професионално образование и обучение“ сред които е и „ПГСС Иван Владимирович Мичурин“. Малко неща носят повече удовлетворение от благодарността за свършената работа – особено, когато е свършена добре.     


ПГСС "Иван Владимирович Мичурин" получи Еразъм Акредитация в сферата на Професионалното образование и обучение за периода 2022-2027 година.

 

 


Проект "Иновативна подкрепа за придобиване на професионални знания и компетенции в земеделието и туризма"  по програма Еразъм+

 


Проект "Европейски опит - за успешен старт в живота"  по програма Еразъм+

     


 

Проект "Придобиване на европейски опит в растениевъдството и професионална мотивация"  по програма Еразъм+

     


 

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

13.05.2024 г. – XII клас
28.06.2024 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2024-2025г.

Брошура - 2024-2025г.