•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

Вход в портала на проект "Образование за утрешния ден"


 

 

 


Клубове по интереси по проект "Образование за утрешния ден" 2022-2023 година.


1.    „Дигитален свят“ – Клуб 1
2.    „Дигитален свят“ – Клуб 2


Клубове по интереси по проект "Образование за утрешния ден" 2021-2022 година.


1.    Компютърен свят - 8 клас
2.    Компютърен свят - 9 клас


Клубове по интереси по проект "Образование за утрешния ден" 2019-2020 година.


1.    Клуб „Дигитален свят“

2.    Клуб  Дигитален свят


Вход в портала на проект "Образование за утрешния ден"


 

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г.  05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – втори ДЗИ
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

16.05.2023 г. – XII клас
30.06.2023 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2023-2024г.

Брошура - 2023-2024г.

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4